MJK:s mål och mening

Ett medlemskap i MJK ska ge nytta och trygghet i arbetet och stärka den enskilde motorjournalistens integritet och självförtroende i vetskapen om att tillhöra en stark och kunskapsfylld organisation. Ett av målen som styrelsen har prioriterat är att ännu bättre tillvarata medlemmarnas intressen, och att alla motorjournalister ska känna sig hemma i vår klubb.

Vår uppskattade medlemsförmån presskortet kommer naturligtvis fortsatt att erbjudas yrkesverksamma motorjournalister. 

Styrelsen ska leda klubbens verksamhet och vara lyhörd för medlemmarnas önskemål. Det innebär ständig beredskap för nya uppgifter och krav från både medlemmar och omvärld, det senare bland annat vad gäller motorfordon, trafik och miljö.

Det är alltså stora krav som ställs på styrelsen i MJK och därför av största vikt att medlemmarna engagerar sig, inte minst i valet av styrelseledamöter – en organisation kan aldrig drivas med framgång utan medlemmarnas intresse och bidrag till dess utveckling.

I denna vår strävan ingår att ha en fungerande IT-verksamhet och vi hoppas att denna hemsida ska hjälpa oss i vår målsättning.

Bengt Edman,
efter en förlaga av Ingemar Norberg.

MJK de första 70 åren…

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår