MJK:s huvudsakliga uppgift

Syftet med MJK är givetvis att alla yrkesverksamma motorjournalister i Sverige ska kunna känna sig hemma i vår organisation samt ha nytta av medlemskapet och därmed underlätta det motorjournalistiska arbetet, dock främst för den enskilde.

Ansök om medlemskap 

Medlemskapets ändamål i MJK är bland annat till för att stärka den enskilde motorjournalistens integritet och självförtroende. Inte minst genom att MJK är en stark kunskapsfylld organisation, med likvärdiga medlemmar, vänner och kollegor i branschen. Detta utgör utan tvekan en välbehövlig trygghet i våra dagars allt mer hektiska arbetsliv som motorjournalist. 

Men en organisation som MJK blir aldrig bättre än dess medlemmars kreativitet och intresse för såväl arbetets som klubbens framtidsvisioner och utveckling. Därför ser vi fram emot att vår nya satsning ska attrahera såväl gamla som nya medlemmar till att driva vår klubb fram mot nya djärva mål! 

Några av målen som styrelsen har prioriterat är att på ett bättre sätt, än tidigare, tillvarata medlemmars intresse, förutom nyttan av den nya sajten också kunna vara ett stöd i exempelvis tvist med arbetsgivare samt ett fortsatt arbete med att administrera presskort till våra medlemmar. Utöver detta avser vi att återuppväcka Stora Motorjournalistpriset, införa ett Hedesdiplom samt att även utnämna Årets Bil i Sverige. 

Styrelsens uppgift och ändamål är att leda klubbens verksamhet samt givetvis vara lyhörd mot medlemmars önskemål. Detta innebär att styrelsen i sin verksamhet ständigt måste vara beredda för nya uppgifter och krav från såväl medlemmar som övriga omvärlden. Den förändrade värld vi idag lever i medför även förändringar av motorjournalistiken beträffande motorfordon, trafik och miljö. 

Det är höga krav som ställs på styrelsen i MJK och därför är det av största vikt att alla medlemmar ställer upp och engagerar sig, inte minst i valet av styrelseledamöter. 

Utan tvekan är det viktigt med strikta regler för att en organisation ska fungera, men det får ju inte vara allt för fyrkantigt att driva eller vara medlem i klubben. 

Främsta målet för vår verksamhet är givetvis, som vi tidigare påpekat, att alla verksamma motorjournalister i Sverige ska känna sig hemma i vår organisation. Samtidigt ska nyttan av medlemskapet ge alla önskvärda fördelar för att underlätta det motorjournalistiska arbetet, främst för den enskilde. Dock utan att för den delen vara till nackdel i en kollektiv verksamhet inom motorjournalistiken. 

Vår strävan att uppnå detta mål anser vi i styrelsen utan tvivel vara genom en större och snabbare IT-verksamhet. En sajt där alla aktörer som motorjournalisterna har nytta av i sitt arbete ska finnas samlade på en plats, nämligen på vår mediesajt www.motorjournalisterna.se 

Med orubblig fasthet jobbar vi för att sajten redan från början kommer att i stort vara välfylld med information som är inriktad på motorjournalisternas behov av tjänster och aktiviteter. Vidare inriktas arbetet med hemsidan till att, under ständig förnyelse och uppdatering, hålla jämna steg med såväl medlemmars krav som den världsliga förändringen på den motorjournalistiska arenan.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår