2014-02-19

Rekordunga hedersmedlemmar utnämnda vid årsmötet


Vid MjK:s  årsmöte, som hölls den 13 februari 2014 på Kistamässan i Stockholm,  hade vi  glädjen att utse de yngsta hedersmedlemmarna någonsin i klubbens historia, tillika styrelseledamöter. I beslutet deltog enbart övriga ledamöter  i styrelsen.


Det var vår kassör Jenny Nilsson, 26, och vår it-ansvarige Johannes Gardelöf, 38,  som av ordföranden fick MjK:s diplom och hedersnål för sina enastående insatser  i klubben.  Jenny som kassör och presskortsansvarig, Johannes bl a som ansvarig för klubbens hemsida och för produktionen av vår efterlängtade tryckta medlemsmatrikel, som också presenterades vid  mötet. I och med hedersmedlemskapet befrias de två från att erlägga medlemsavgift, vilket förmodligen Jenny som kassör hyser blandade känslor inför…


Vid årsmötet godkändes såväl styrelsens verksamhetsberättelse för 2013 som dess ekonomiska rapport,  varpå årsmötet tillstyrkte revisorn Ronny Carlssons förslag att bevija styrelsen  ansvarsfrihet för det gångna året .


Under mötet drogs även riktlinjerna upp för vår medverkan i  ett möte med Bil Swedens informationskommitté som vi fått inbjudan till den 13 mars . Syftet är att informera nytillkommet folk hos bilföretagen om klubbens verksamhet. Deltagare från MjK blir Johannes Gardelöf och undertecknad. 


Behovet av klubbarrangemang där styrelsen och medlemmarna kan få tillfälle att umgås under gemytliga former påtalades, liksom seminarier om aktuella ämnen. Styrelsen uttalade där som mål att genomföra sådana aktiviteter framöver.


Medlemsavgiften för 2014 beslutades bli oförändrad, 350 kr, liksom presskortsavgiften på 500 kr – detta på grund av klubbens mycket goda ekonomi.


Till ordförande omvaldes Bengt Edman  på 1 år och övriga poster fördelades som följer:

Torbjörn Stålenhag, vice ordförande (omval 2 år)

Jenny Nilsson, kassör och presskortsansvarig  (1 år kvar av mandatet)

Mia Litström, sekreterare (omval 2 år)

Johannes Gardelöf, it- och säkerhetsansvarig (1 år kvar av mandatet)

Joakim Dyredand, ledamot (omval 2 år)

Fredrik Huldt, suppleant (1 år)

Revisorer:  Ronny Carlsson och Bengt Dieden med Erik Trulsson som suppleant (alla på 1 år)

Valberedning:  Willy Priske, sammankallande, och James Holm (båda på 1 år)


Täby 2014-02-18


Bengt Edman

Bengt Edman och Jenny Nilsson


Bengt Edman och Johannes Gardelöf

galantamin gegenanzeigen lerstatningfor.site galantamin krka