Välkommen till MJK, klubben för seriösa motorjournalister!

Här kan alla med genuint motorintresse, för såväl sitt arbete som övriga engagemang, hämta värdefulla uppgifter. Sajten är och förblir i grunden en portal där bilindustrin och övriga kan lägga in sin information som vi motorjournalister enkelt kan hämta hem. Informationen kan också styras till avsedda mottagare av uppgiftslämnarna.

Hjärtligt Välkomna att följa med oss ut och navigera i cyberrymden!

Våra medlemmar

Anders Myrdal
Anders Odeholm
Annette Eilert
Arne Winerdal
Bengt Dieden
Bengt Edman
Björn Sundfeldt
Bo Norvinge
Bosse Lindström
Carl-Ingemar Perstad
Christofer Lee Willhans
Erik Andrén
Erik Trulsson
Eva Håkansson
Felix Björklund
Fredrik Huldt
Gerry Nordström
Gösta Nilsson
Hans Christiansen
Hans Hedberg
Heidi Bodensjö
Håkan Nilsson
James Holm
Jenny Nilsson
Johan Gröndahl
Johannes Gardelöf
Kenneth Tonef
Lars-Erik Lundgren
Linus Bankler
Lorentz Österling
Martin Lindström
Mats Wickström
Mia Litström
Mikael Johnsson
Mikael Larsson
Mikael Stjerna
Olle Hildingson
Peter Andersson
Peter Sundfeldt
Richard Sjösten
Robert Gustavsson
Robert Petersson
Robin Törnros
Ruben Börjesson
Sven-Erik Lindstrand
Tage Lind
Tege Tornvall
Tomas Lofterud
Torbjörn Stålenhag
Tord Lundgren
Willy Priske
Anders Myrdal
Anders Odeholm
Annette Eilert
Arne Winerdal
Bengt Dieden
Bengt Edman
Björn Sundfeldt
Bo Norvinge
Bosse Lindström
Carl-Ingemar Perstad
Christofer Lee Willhans
Erik Andrén
Erik Trulsson
Eva Håkansson
Felix Björklund
Fredrik Huldt
Gerry Nordström
Gösta Nilsson
Hans Christiansen
Hans Hedberg
Heidi Bodensjö
Håkan Nilsson
James Holm
Jenny Nilsson
Johan Gröndahl
Johannes Gardelöf
Kenneth Tonef
Lars-Erik Lundgren
Linus Bankler
Lorentz Österling
Martin Lindström
Mats Wickström
Mia Litström
Mikael Johnsson
Mikael Larsson
Mikael Stjerna
Olle Hildingson
Peter Andersson
Peter Sundfeldt
Richard Sjösten
Robert Gustavsson
Robert Petersson
Robin Törnros
Ruben Börjesson
Sven-Erik Lindstrand
Tage Lind
Tege Tornvall
Tomas Lofterud
Torbjörn Stålenhag
Tord Lundgren
Willy Priske
Anders Myrdal
Anders Odeholm
Annette Eilert
Arne Winerdal
Bengt Dieden
Bengt Edman
Björn Sundfeldt
Bo Norvinge
Bosse Lindström
Carl-Ingemar Perstad
Christofer Lee Willhans
Erik Andrén
Erik Trulsson
Eva Håkansson
Felix Björklund
Fredrik Huldt
Gerry Nordström
Gösta Nilsson
Hans Christiansen
Hans Hedberg
Heidi Bodensjö
Håkan Nilsson
James Holm
Jenny Nilsson
Johan Gröndahl
Johannes Gardelöf
Kenneth Tonef
Lars-Erik Lundgren
Linus Bankler
Lorentz Österling
Martin Lindström
Mats Wickström
Mia Litström
Mikael Johnsson
Mikael Larsson
Mikael Stjerna
Olle Hildingson
Peter Andersson
Peter Sundfeldt
Richard Sjösten
Robert Gustavsson
Robert Petersson
Robin Törnros
Ruben Börjesson
Sven-Erik Lindstrand
Tage Lind
Tege Tornvall
Tomas Lofterud
Torbjörn Stålenhag
Tord Lundgren
Willy Priske
Anders Myrdal
Anders Odeholm
Annette Eilert
Arne Winerdal
Bengt Dieden
Bengt Edman
Björn Sundfeldt
Bo Norvinge
Bosse Lindström
Carl-Ingemar Perstad
Christofer Lee Willhans
Erik Andrén
Erik Trulsson
Eva Håkansson
Felix Björklund
Fredrik Huldt
Gerry Nordström
Gösta Nilsson
Hans Christiansen
Hans Hedberg
Heidi Bodensjö
Håkan Nilsson
James Holm
Jenny Nilsson
Johan Gröndahl
Johannes Gardelöf
Kenneth Tonef
Lars-Erik Lundgren
Linus Bankler
Lorentz Österling
Martin Lindström
Mats Wickström
Mia Litström
Mikael Johnsson
Mikael Larsson
Mikael Stjerna
Olle Hildingson
Peter Andersson
Peter Sundfeldt
Richard Sjösten
Robert Gustavsson
Robert Petersson
Robin Törnros
Ruben Börjesson
Sven-Erik Lindstrand
Tage Lind
Tege Tornvall
Tomas Lofterud
Torbjörn Stålenhag
Tord Lundgren
Willy Priske
Anders Myrdal
Anders Odeholm
Annette Eilert
Arne Winerdal
Bengt Dieden
Bengt Edman
Björn Sundfeldt
Bo Norvinge
Bosse Lindström
Carl-Ingemar Perstad
Christofer Lee Willhans
Erik Andrén
Erik Trulsson
Eva Håkansson
Felix Björklund
Fredrik Huldt
Gerry Nordström
Gösta Nilsson
Hans Christiansen
Hans Hedberg
Heidi Bodensjö
Håkan Nilsson
James Holm
Jenny Nilsson
Johan Gröndahl
Johannes Gardelöf
Kenneth Tonef
Lars-Erik Lundgren
Linus Bankler
Lorentz Österling
Martin Lindström
Mats Wickström
Mia Litström
Mikael Johnsson
Mikael Larsson
Mikael Stjerna
Olle Hildingson
Peter Andersson
Peter Sundfeldt
Richard Sjösten
Robert Gustavsson
Robert Petersson
Robin Törnros
Ruben Börjesson
Sven-Erik Lindstrand
Tage Lind
Tege Tornvall
Tomas Lofterud
Torbjörn Stålenhag
Tord Lundgren
Willy Priske
Anders Myrdal
Anders Odeholm
Annette Eilert
Arne Winerdal
Bengt Dieden
Bengt Edman
Björn Sundfeldt
Bo Norvinge
Bosse Lindström
Carl-Ingemar Perstad
Christofer Lee Willhans
Erik Andrén
Erik Trulsson
Eva Håkansson
Felix Björklund
Fredrik Huldt
Gerry Nordström
Gösta Nilsson
Hans Christiansen
Hans Hedberg
Heidi Bodensjö
Håkan Nilsson
James Holm
Jenny Nilsson
Johan Gröndahl
Johannes Gardelöf
Kenneth Tonef
Lars-Erik Lundgren
Linus Bankler
Lorentz Österling
Martin Lindström
Mats Wickström
Mia Litström
Mikael Johnsson
Mikael Larsson
Mikael Stjerna
Olle Hildingson
Peter Andersson
Peter Sundfeldt
Richard Sjösten
Robert Gustavsson
Robert Petersson
Robin Törnros
Ruben Börjesson
Sven-Erik Lindstrand
Tage Lind
Tege Tornvall
Tomas Lofterud
Torbjörn Stålenhag
Tord Lundgren
Willy Priske
Anders Myrdal
Anders Odeholm
Annette Eilert
Arne Winerdal
Bengt Dieden
Bengt Edman
Björn Sundfeldt
Bo Norvinge
Bosse Lindström
Carl-Ingemar Perstad
Christofer Lee Willhans
Erik Andrén
Erik Trulsson
Eva Håkansson
Felix Björklund
Fredrik Huldt
Gerry Nordström
Gösta Nilsson
Hans Christiansen
Hans Hedberg
Heidi Bodensjö
Håkan Nilsson
James Holm
Jenny Nilsson
Johan Gröndahl
Johannes Gardelöf
Kenneth Tonef
Lars-Erik Lundgren
Linus Bankler
Lorentz Österling
Martin Lindström
Mats Wickström
Mia Litström
Mikael Johnsson
Mikael Larsson
Mikael Stjerna
Olle Hildingson
Peter Andersson
Peter Sundfeldt
Richard Sjösten
Robert Gustavsson
Robert Petersson
Robin Törnros
Ruben Börjesson
Sven-Erik Lindstrand
Tage Lind
Tege Tornvall
Tomas Lofterud
Torbjörn Stålenhag
Tord Lundgren
Willy Priske
Anders Myrdal
Anders Odeholm
Annette Eilert
Arne Winerdal
Bengt Dieden
Bengt Edman
Björn Sundfeldt
Bo Norvinge
Bosse Lindström
Carl-Ingemar Perstad
Christofer Lee Willhans
Erik Andrén
Erik Trulsson
Eva Håkansson
Felix Björklund
Fredrik Huldt
Gerry Nordström
Gösta Nilsson
Hans Christiansen
Hans Hedberg
Heidi Bodensjö
Håkan Nilsson
James Holm
Jenny Nilsson
Johan Gröndahl
Johannes Gardelöf
Kenneth Tonef
Lars-Erik Lundgren
Linus Bankler
Lorentz Österling
Martin Lindström
Mats Wickström
Mia Litström
Mikael Johnsson
Mikael Larsson
Mikael Stjerna
Olle Hildingson
Peter Andersson
Peter Sundfeldt
Richard Sjösten
Robert Gustavsson
Robert Petersson
Robin Törnros
Ruben Börjesson
Sven-Erik Lindstrand
Tage Lind
Tege Tornvall
Tomas Lofterud
Torbjörn Stålenhag
Tord Lundgren
Willy Priske
Anders Myrdal
Anders Odeholm
Annette Eilert
Arne Winerdal
Bengt Dieden
Bengt Edman
Björn Sundfeldt
Bo Norvinge
Bosse Lindström
Carl-Ingemar Perstad
Christofer Lee Willhans
Erik Andrén
Erik Trulsson
Eva Håkansson
Felix Björklund
Fredrik Huldt
Gerry Nordström
Gösta Nilsson
Hans Christiansen
Hans Hedberg
Heidi Bodensjö
Håkan Nilsson
James Holm
Jenny Nilsson
Johan Gröndahl
Johannes Gardelöf
Kenneth Tonef
Lars-Erik Lundgren
Linus Bankler
Lorentz Österling
Martin Lindström
Mats Wickström
Mia Litström
Mikael Johnsson
Mikael Larsson
Mikael Stjerna
Olle Hildingson
Peter Andersson
Peter Sundfeldt
Richard Sjösten
Robert Gustavsson
Robert Petersson
Robin Törnros
Ruben Börjesson
Sven-Erik Lindstrand
Tage Lind
Tege Tornvall
Tomas Lofterud
Torbjörn Stålenhag
Tord Lundgren
Willy Priske
Anders Myrdal
Anders Odeholm
Annette Eilert
Arne Winerdal
Bengt Dieden
Bengt Edman
Björn Sundfeldt
Bo Norvinge
Bosse Lindström
Carl-Ingemar Perstad
Christofer Lee Willhans
Erik Andrén
Erik Trulsson
Eva Håkansson
Felix Björklund
Fredrik Huldt
Gerry Nordström
Gösta Nilsson
Hans Christiansen
Hans Hedberg
Heidi Bodensjö
Håkan Nilsson
James Holm
Jenny Nilsson
Johan Gröndahl
Johannes Gardelöf
Kenneth Tonef
Lars-Erik Lundgren
Linus Bankler
Lorentz Österling
Martin Lindström
Mats Wickström
Mia Litström
Mikael Johnsson
Mikael Larsson
Mikael Stjerna
Olle Hildingson
Peter Andersson
Peter Sundfeldt
Richard Sjösten
Robert Gustavsson
Robert Petersson
Robin Törnros
Ruben Börjesson
Sven-Erik Lindstrand
Tage Lind
Tege Tornvall
Tomas Lofterud
Torbjörn Stålenhag
Tord Lundgren
Willy Priske